St, 3. 11. 2021 9:00

Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2021


Ve Zlíně proběhne přehlídka středních škol a zástupců výrobních firem, která je určena pro žáky základních a středních škol, kariérové a výchovné poradce a širokou veřejnost.

Krajská hospodářská komora a Zlínský kraj srdečně zvou žáky základních škol, rodiče a širokou veřejnost na Veletrh práce a vzdělávání Zlín, který se uskuteční v Kongresovém centru Zlín dne 3. listopadu 2021 v čase od 9 do 19 hodin.

Hlavním cílem akce s názvem Veletrh práce a vzdělávání Zlín 2021, která se uskuteční 3. listopadu 2021, je seznámit účastníky s možnostmi studia na středních školách a učebních oborech Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi.

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude každý účastník zkontrolován, zda splňuje podmínky bezinfekčnosti.

Více informací na www.khkzk.cz

 

 

Velký sál

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Zlínský kraj