O budově

Kongresové centrum dokončené v roce 2010 je umístěno v centru krajského města Zlína. Projekt navrhla architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná spolu se svým týmem spolupracovníků z firmy AI Design. V prostoru původních Masarykových škol hlavní architekt města Zlína Pavel Novák definoval nutnost dodržení původního rozložení budov ve tvaru písmene ypsilon. "Dostali jsme výškové omezení, a když jsme tam začali "cpát" ty čtvereční metry, nemohli jsme je tam dostat. Řešili jsme, jak spojit budovu rektorátu s univerzitní knihovnou, jak vyřešit dostatek denního světla ... Řekli jsme si, že jedinou možností je vytvořit atrium. Vznikly dvě elipsovité budovy a jejich osy mají tvar původního ypsilonu", říká architektka Eva Jiřičná.

Inspirace mikroorganismem

Jedním z největších oříšků pro tým architektů tak bylo navržení 60 metrů dlouhé a 90 tun vážící střechy kongresového centra. Eva Jiřičná se nechala inspirovat přírodou. Vybrala si rostlinu tzv. Rozsivku (anglicky Diatom), jednobuněčnou řasu s křemičitou schránkou. "Tato rostlina má oválný tvar, uprostřed má dvě tepny a z nich vedou ke krajům malá žebírka. Při pohledu z výšky střešní nosníky připomínají právě tyto dvě tepny," popsala architektka. Dodala, že střecha je zachycena k nosníkům jen na několika bodech, které přenesou její váhu na celou budovu.

Ocelová konstrukce střechy je atypická a jiná, než s jakými se na stavbách běžně setkáváme. Jde v podstatě o mostní dílo posazené na střeše objektu. Střecha je tvořena centrální páteřní konstrukcí, na kterou jsou přikotveny jednotlivé prostorové trojúhelníkové vazníky s proměnnou výškou průřezu. Ve střešní konstrukci je jich celkem 32. Tvar jednotlivých vazníků je zvýrazněn opláštěním z hliníkového tahokovu. Nad centrální trubkovou konstrukcí je natažena, pro zvýraznění tvaru konstrukce, síť z nerezových lanek. Trojúhelníkové vazníky jsou přes vnější převislý vrchol taženy vnějšími táhly, vnitřní část vazníku, která je kloubově přikotvena k centrální trubkové konstrukci,  celou konstrukci nadlehčuje, a tato tak nezatěžuje skořepinu střechy.

Uspořádání interiéru

Budova Kongresového centra Zlín má dvě podzemní a tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do kongresového centra je na úrovni 1. nadzemního podlaží mezi budovami kongresového a univerzitního centra. Ve vstupní hale je umístěna pokladna, šatna pro návštěvníky, schodiště a výtahy pro přístup do spodního i vyšších podlaží. Nad vstupní halou je prosklená kruhová restaurace. V podzemních podlažích jsou umístěny garáže, sklady, prostory pro zásobování, technologie, zázemí restaurace a hudebníků Filharmonie Bohuslava Martinů.

Celková kapacita Kongresového centra Zlín je dle typu akce 100 - 1000 míst. Možnost variabilního uspořádání jednotlivých prostor umožňuje široké využití Velkého sálu, Malého sálu a salonků od akcí pro velké množství návštěvníků až po komorní setkání.