O projektu

Projekt "Kulturní a univerzitní centrum Zlín"

Vedení univerzity a města začalo na projektu "Kulturní a univerzitní centrum Zlín" spolupracovat v roce 2002. Postupně byly získávány dotace ze státního rozpočtu na přeložky infrastuktury a spodní stavbu, univerzitní část byla postavena zejména z finančních prostředku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt na výstavbu polyfunkční budovy Kongresového centra Zlín byl schválen k financování Výborem Regionální rady dne 24. března 2010.

Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt "Kulturní a univerzitní centrum Zlín", jehož předmětem je výstavba polyfunkční budovy Kongresového centra, podepsali 14. května 2010 bývalá primátorka statutárního města Zlína Irena Ondrová a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Martin Tesařík.

Na základě smlouvy bude z Regionálního operačního programu uhrazeno celkem 331 milionů korun, což je 85 procent způsobilých výdajů projektu.

Odkaz: Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava www.rr-strednimorava.cz