Veletrh práce a vzdělávání 2021 - přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje

Krajská hospodářská komora a Zlínský kraj srdečně zvou žáky základních škol, rodiče a širokou veřejnost na Veletrh práce a vzdělávání Zlín, který se uskuteční v Kongresovém centru Zlín dne 3. listopadu 2021 v čase od 9 do 19 hodin.


Dopolední program je určen pro skupinové prohlídky žáků ZŠ s pedagogy, odpoledne mohou přijít rodiče s dětmi a širší veřejnost.

Cílem Veletrhu je pomoci žákům a rodičům při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to ve vazbě na aktuální potřeby trhu práce. Představí se na 70 vystavovatelů z řad středních škol a firem.

Podmínky pro vstup:
-osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
-osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
-osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, nebo
-osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
-osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; nebo
-osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní tes
t.

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude každý účastník zkontrolován, zda splňuje podmínky bezinfekčnosti.

V rámci celé akce bude probíhat losování věcných cen.
Každý žák obdrží publikaci, která obsahuje medailonky všech vystavovatelů vč. kontaktů.
Součástí akce bude vystoupení žáků středních škol na pódiu.

Další informace poskytne Ing. Romana Kozubíková, e-mail: kozubikova@khkzk.cz.