ONLINE koncert FBM k výročí sametové revoluce

Koncert bude vysílán on-line na facebooku FBM a na webových stránkách www.filharmonie-zlin.cz


JOSEF SUK Meditace na staročeský chorál Svatý Václave

ANTONIO VIVALDI Koncert a moll pro dvoje housle, smyčcový orchestr a basso continuo, op. 3, č. 8, RV522
   Allegro
   Larghetto e spiritoso
   Allegro

LEOŠ JANÁČEK Suita pro smyčce
   Moderato
   Adagio
   Andante con moto
   Presto-Andante-Presto
   Adagio
   Andante

IVANA KOVALČÍKOVÁ, PAVEL MIKESKA housle
MARTIN HROCH, basso continuo
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
TOMÁŠ BRAUNER, dirigent

 

Koncert k 31. výročí sametové revoluce otevře Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“, kterou Josef Suk zkomponoval v průběhu roku 1914. Autor skladbu vytvořil v době, kdy působil jako druhý houslista v prominentním Českém kvartetu – ostatně původně bylo dílo určeno právě pro zmíněné komorní těleso. Jeho premiéra se uskutečnila koncem září roku 1914, verzi pro smyčcový orchestr publikum poprvé vyslechlo o dva měsíce později. Stojí za zmínku, že za dob rakouské monarchie bylo České kvarteto povinno před každým svým koncertem zanotovat rakouskou císařskou hymnu, což v tehdejší neklidné době dosti dráždilo mnohé české národovce. Sukova Meditace, jejíž podstata vychází ze svatováclavského chorálu spojeného se slovy Nedej zahynout nám i budoucím, tak mohla svého času posloužit jako jakési skryté hudební povzbuzení Čechů a jejich snah usilujících o samostatnost našeho státu a uznání českého národa.

Následný Koncert a moll pro dvoje housle, smyčce a basso continuo pochází ze skladatelské dílny Antonia Vivaldiho. Třívětá kompozice je v pořadí osmou z Vivaldiho sbírky dvanácti koncertů souborně vydaných roku 1711 pod titulem L´estro armonico. Opus je typickým příkladem Vivaldiho mimořádného kompozičního stylu i dokladem o autorově důkladném povědomí o technických možnostech nástroje. Sólových partů se ujmou koncertní mistři Filharmonie Bohuslava Martinů Ivanka Kovalčíková a Pavel Mikeska.

Závěr koncertu obstará Suita pro smyčcový orchestr, která vzešla roku 1877 z pera mladého třiadvacetiletého Leoše Janáčka. Cyklus sestává z celkem šesti samostatných částí původně opatřených názvy odpovídajícími barokní suitě – Prélude, Allemande, Sarabande, Scherzo, Air, a Finale. Po následném pečlivém zvážení však autor od těchto pojmenování upustil, neboť dospěl k názoru, že jednotlivé části svým charakterem naprosto neodpovídaly starým tanečním formám. Kompozice sice není ukázkou unikátní Janáčkovy hudební řeči, avšak může posloužit jako zajímavá exkurze do oblasti autorova raného tvůrčího období.

Koncert bude řídit šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Brauner.