Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

17. června 2017 ve Velkém sále Kongresového centra Zlín


P. Vojtěch Kodet, O. Carm.

Karmelitán Vojtěch Kodet je známy především jako kazatel a autor několika knižních titulů s duchovní tématikou. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování.

Program:


8:30 - 9:00     registrace

9:00 - 9:30     modlitba chval

9:30 - 10:30   promluva

10:30 - 11:00  přestaváka

11:00 - 12:00  promluva

12:00 - 13:30  oběd

13:30 - 15:00  promluva

15:00 - 15:30  přestávka

15:30             mše sv. + adorace

 

Přihlásit se můžete:

Prostřednictvím registračního formuláře na www.duchovniobnova.cz nebo osobně v prodejně VENI na Sadové ulici ve Zlíně.

Informace:

info@credonadacnifond.cz

tel.: 725 062 300