Horký letní den plukovníka Stauffenberga

27.1. - 19.2.2016 / Foyer Kongresového centra Zlín


Výstava se věnuje dvěma případům. 

Prvním je Číhošťský zázrak a osobnost Josefa Toufara, českého faráře, umučeného v únoru r. 1950 státní mocí.

Druhá část se zabývá německým protinacistickým odbojem, konkrétně příběhem hraběte Stauffenberga, zastřeleného 20.července 1944 po nezdařeném atentátu na Hitlera a pokusu o převrat uvnitř státu.
Oba muže spojuje, že byli zabiti lidmi vlastního národa, ačkoli usilovali právě o jeho dobro a čest nebo jejich znovunalezení.
V obou příbězích se také vyrovnávám s archetypem oběti a archetypem hrdiny.

Výstava je přístupná návštěvníkům akcí KCZ.