16.2. XXII. Reprezentační Ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně