16.10. Grande Moravia Ladislava Pavluše - Koncert na počest hudby Ennia Morriconeho