3.3. XXI. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně