13.7. Slavnostní promoce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulta technologická