28.2. Promoce nových doktorů a docentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně