19.2. Koncert a výstava "Učitelé ZUŠ se představují..."