14.2. XX. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně