20.2. XVI. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně