10.7. Benefiční koncert gospelů a spirituálů Duše zpívej pro Naději