6.5. Školní akademie k 30. výročí založení 17. základní školy