17.6. Slavnostní ceremoniál k ukončení studia Univerzity třetího věku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně