24.6. Promoce absolventů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulty managementu a ekonomiky