17.2. XVII. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně