1.12. Vernisáž keramických skulptur Karla Pevného - PEVNINA