27.6. Promoce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně - Fakulty managementu a ekonomiky