15.2. XIX. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně