21.2. XIV. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně