7. 6. Benefiční koncert pro Handicap(?), F-dur Jazzband, FBM a B. Basiková