7. 12. Výroční setkání NOK, řídících orgánů operačních programů a Evropské komise