30. 1. Společenský večer X. českého a slovenského sympozia o arytmiích a kardiostimulaci