2.3. XII. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně