11.4. Slavnostní akademie k 20. výročí Gymnázia a Jazykové školy Zlín

http://www.gjszlin.cz/gztgm/galerie/2012/2012-04-20vyroci-skoly/