26.9. Slavnostní koncert k poctě života a díla Tomáše Bati