1.10. Mírový koncert spojený s výstavou obrazů (ms)