1.3. XIII. Reprezentační ples Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně