3.11. Tradiční setkání klientů - Moravský Peněžní Ústav