St, 1. 11. 2023 9:00

Veletrh práce a vzdělávání


Akce se uskuteční 1. listopadu 2023 od 9:00 do 19:00 hodin v prostorách Kongresového centra ve Zlíně.

Tato informační akce má žákům základních škol a jejich rodičům pomoci při volbě vzdělávací dráhy a v orientaci mezi středními školami Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi. Zúčastní se také zaměstnavatelé, kteří se středními školami spolupracují a poskytují absolventům pracovní uplatnění.

Více informací na www.khkzk.cz

 

Velký sál

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje a Zlínský kraj